Het onderzoek

Wat is de BeNeBio studie?

De BeNeBio studie is een onderzoek naar het verlagen van de dosis van biologics bij patiënten met psoriasis bij wie de psoriasis rustig is tijdens behandeling met de normale dosis. Het gaat om de zogenaamde interleukine (IL) 17 en 23 remmers: secukinumab (Cosentyx®), ixekizumab (Taltz®), brodalumab (Kyntheum®), bimekizumab (Bimzelx®), guselkumab (Tremfya®), risankizumab (Skyrizi®), tildrakizumab (Ilumetri®). Patiënten mogen deelnemen aan het onderzoek als hun psoriasis rustig is en als hun kwaliteit van leven goed is tijdens behandeling met de normale dosis gedurende ten minste 6 maanden. De dosering wordt in 2 stappen afgebouwd tot de helft van de normale dosis, door het verlengen van het tijdsinterval tussen de injecties.

Omdat er over andere biologics aanwijzingen zijn dat een lagere dosis net zo effectief kan zijn, willen wij nagaan of dit bij deze biologics ook zo is. Dit kan ertoe leiden dat sommige mensen langdurig met een lagere dosis kunnen worden behandeld terwijl de psoriasis rustig blijft. Wij willen ook onderzoeken of een lagere dosis mogelijk tot minder bijwerkingen (op de lange termijn) leidt en of de kosten dalen. Mensen die niet goed reageren op de lagere dosis, kunnen weer terug naar hun normale dosering.

In de 19 Belgische en Nederlandse ziekenhuizen worden de patiënten door loting in 2 groepen verdeeld:

  • Groep 1: Dosis-afbouw groep
  • Groep 2: Normale dosis groep

Patiënten hebben 67% kans om in de dosis-afbouw groep te komen.

Welke gegevens worden verzameld?

Patiënten worden elke 3 maanden op de polikliniek gecontroleerd gedurende 1,5 jaar. Er worden gegevens verzameld die in de dagelijkse praktijk ook bijgehouden worden door artsen, zoals ziekte-ernst, doseringen en bijwerkingen. Daarnaast worden er elke 3 maanden vragenlijsten naar patiënten gestuurd. Hiermee worden de kwaliteit van leven, algemene gezondheid en kosteneffectiviteit gemeten. Om de gegevens makkelijker te kunnen verzamelen, wordt aan de patiënt gevraagd om een dagboek van medicatie en bijwerkingen bij te houden. Tijdens elke afspraak wordt er een extra buisje bloed afgenomen. Hiermee willen we onderzoeken wat bloedspiegels van de medicijnen zijn en of er antistoffen tegen de middelen gevormd worden.

Tijdens elke visite (elke 3 maanden):

  • Ziekte-activiteit d.m.v. PASI score (Psoriasis Area and Severity Index)
  • Kwaliteit van leven d.m.v. DLQI vragenlijst (Dermatology Life Quality Index)
  • Bijwerkingen
  • Medicatiewijzigingen
  • Extra buisje bloed

Elke 3 maanden worden 4 vragenlijsten verstuurd:

  • EQ-5D-5L (gezondheidsvragenlijst)
  • SF-36 (gezondheidsvragenlijst)
  • Kosten-effectiviteit vragenlijsten (MCQ; Medical Consumption Questionnaire, PCQ; Productivity Cost Questionnaire)